Anggota

Daftar Anggota Semarang Cartoon Club (SECAC) 1982-2016

Abdul Arif ( Kudus ), Andi Susantow ( Semarang ), Anggit MS ( Jakarta ), Aji Mei ( Semarang ), Afdlol Hidayat ( Kudus ), Abdul Setyanta ( Pekalongan ), Agus Eko Santoso ( Demak ), AS Kurnia ( Bali ), Ardha Pratama Agustian ( Pati ), Arif Budi Kusuma ( Semarang ), Ainurofiq ( Kendal ), Agus Warno ( Semarang ), Aziz Wicaksono ( Ungaran ), Ali Mahfudli ( Demak ), Adinda Audia Caessarani Adrian ( Semarang ), Andre Yolana Putra ( Semarang ), Alfian Guntur ( Kendal ), Aufal Marom ( Semarang ), Amen Budiman ( Semarang ), Agung Lukis Haryadi ( Semarang ), Agus Rudy Wibowo ( Semarang ), Agus Jabrix ( Semarang ), Agus Dwi Cahyono ( Bandung ), Ardyansah ( Semarang ), Awang Arifin ( Semarang ), Alva Kusnandar ( Demak ), Abdullah Ibnu Thalhah ( Semarang ), Awaludhi Budiargo ( Semarang ), Aminuding Mawardi ( Kudus ), Ahmad Afandi ( Jepara ), Agus Kiswanto ( Semarang ), Andi Pratomo ( Semarang ), Ahmad Kuncoro ( Banjarnegara ), Agung Raharjo ( Semarang ).

Boedy Hari Pujiono ( Semarang ), Bejan Syahiddan ( Semarang ), Bimo Bayu Aji ( Brebes ), Banuarli Ambardi ( Yogya ), Budiono ( Semarang ), Bambang Sugeng ( Jakarta ), Bryan Dimas Sakti ( Wonosobo ), Budi Satya Angkasa ( Semarang ), Budi Pramono ( Semarang ),
Chudlory Sutrisna ( Semarang ), Candra Sofian ( Yogya ),

Darsono ( Semarang ), Danny Yustiniady ( Semarang ), Dwi Ratnawati ( Semarang ), Darmanto ( Semarang ), Danang Akhirudin ( Pekalongan ), Degi Hanri Wibowo ( Pekalongan ), Dwi Wahyuni Kurniawati ( Semarang ), Deddy Rahmat Prayoga ( Semarang ), Rubian Nur Cahyono ( Semarang ),  Duta Amarta ( Semarang ), Dwi Wahyuono ( Semarang ), Dwi Putra AS ( Boyolali ), Dwi Kisworo ( Jakarta ),

Erianto Sulistyono ( Kudus ), Eko Wahyu ( Semarang ), Erick Yudha Iswahyudi ( Semarang ), Eko Budiharjo ( Semarang ),

Febrian Aulia Widodo ( Kendal ), Fandika Bayu Pratama ( Semarang ),

Gondo Soekotjo ( Semarang ), Gunawan Pranyoto ( Semarang ), Godham Eko Saputro ( Semarang ), Gilang Jiwana Adikara ( Semarang ), Ganang Triaji Juniarko ( Brebes  ), Gamal Sulistyawan ( Semarang ),

Hanung Kuncoro ( Jakarta ), Heru Budi Supriyanto ( Semarang ), Heru Budi Kuncoro ( Semarang ), Henni Herawati ( Semarang ), Haidi Shabrina ( Semarang ), Henky Yulianto ( Bandung ), Herry Sudarsono ( Yogya ),

Imam Roziqin ( Salatiga ), Imam Yunni ( Jakarta ), Imam Sahri ( Ungaran ), Imam Sukemi ( Semarang ), Ikhsan Dwiono ( Depok ), Imbeng ( Semarang ), Isal Salim ( Semarang ), Indrayana ( Pati ), Irwan Gatot S ( Semarang ), Indi Dinda Kinan Mahati ( Ungaran ), Iman Prakosa ( Semarang ),

Jaya Suprana ( Jakarta ), Jitet Kustana ( Semarang ), Jauhar Fakhri ( Rembang ),

Koesnan Hoesie ( Semarang ), Kokok Hari Subandono ( Semarang ), Kinanthi Sasangka Putri ( Semarang ), Kusaeri ( Semarang ), Kurnia Kuncoro ( Purbalingga ), Kresno Putro ( Semarang ),

Leak Kustiya ( Surabaya ), Legga Cecilia ( Semarang ), Luthfan Adieb ( Brebes ), Liem Hok Swie ( Semarang ), Lutvi Muzaki ( Semarang ),

Mutiara M Isnaeni  ( Kudus ), Mularnoidin ( Jakarta ), Mulyono ( Surabaya ), Mochtar Minir ( Semarang ), Marochin ( Yogya ), Muhammad Ikoer ( Pekalongan ), Mustolik ( Brebes ), M Afid Nugroho ( Demak ), Muhamad Yuda Wicaksono ( Semarang ), Mundin Beniarso ( Kendal ), Mahendra Aditya Restiawan ( Pati ), Mahfud ( Salatiga ), Muryanto ( Semarang ), Muhamad Iskandar ( Ungaran ), M Ridho ( Pekalongan ), Muhammad ZM ( Semarang ), Muhamad Zubaedi ( Semarang ), M Zaenal Abidin ( Kudus ),

Nardi Sunardi ( Semarang ), Nurul Huda ( Semarang ), Nurman Zuhda Mustofa ( Tuban ), Nursamiyanto ( Semarang ), Nabila Nurul Hasanah ( Semarang ), Nuku Amalia ( Semarang ),

Partono ( Semarang ), Parma Andika ( Semarang ), Pratiwi Ambarwati ( Depok ), Pamungkas ( Jakarta ), Petrus PTRS ( Semarang ), Pratomo Hariatmono ( Blora ),

Ratno PT ( Semarang ), Rukardi ( Semarang ), Rahardi Handining ( Jakarta ), Ramli Badrudin ( Jakarta ), R Endah Herminingtyas ( Semarang ), Ruri Widyatama ( Pemalang ), Rahmatul Bari ( Semarang ), Roni Amer ( Pemalang ), Rudy Hartanto ( Semarang ), Raffi Arnanda ( Semarang ),

Slamet Widodo ( Semarang ), Suherman ( Semarang ), Silviana TM ( Semarang ), Sabariman ( Kebumen ), Sugiyanto ( Jakarta ), Sudarmin ( Jakarta ), Susanto ( Ungaran ), Soewarno SH ( Semarang ), Sakti Utomo ( Tegal ), Surya Atmaja ( Jepara ), Siswanto ( Demak ), Sufan Andy 

Lukman ( Semarang ), Syarifuddin ( Demak ), Slamet Haryadi ( Kudus ), Sustanti Erma Sari AS ( Semarang ), Silvia Ratna Sari Dewi ( Purbalingga ), Suprianto GS ( Semarang ), Soewondo ( Semarang ), Suherman Hidayat ( Semarang ), Sukri Sarief ( Semarang ), Sungadi ( Semarang ),

Taufiq Wajdi ( Depok ), Totok Rusmanto ( Semarang ), Taufiq Brian Mandata ( Semarang ), Thoifur Albusthomi ( Kudus ), Timotheus Soko ( Semarang ), Tjipto P ( Semarang ), Titik Melati ( Semarang ), Totok Stokes ( Semarang ),

Unang Wijanarko ( Semarang ),

Wiwik Wibowo ( Demak ),Winda Mulyasari ( Semarang ), Wahyu Iskandar ( Kudus ), Warseno ( Tegal ), Wahyu Eni ( Semarang ), Wahyu Aprianti ( Semarang ),

Yehana SR ( Magelang ),Yulianto ( Depok ), Yoyok Puji Raharjo ( Magelang ), Yuhriat Cahyo Baskoro ( Semarang ), Yohanes Bayu Susmono ( Bedono ), Yuliadi Kristianto ( Magelang ),

Zaenudin ( Semarang ), Zaefudin Zuhri ( Magelang ). 

*** Jika ada kekeliruan dalam penulisan nama atau ada anggota SECAC yang belum tercatat, semata-mata kelalaian redaksi. Mohon kesediaannya untuk konfirmasi ke email kartunsemarang@gmail.com. 

0 Response to "Anggota"

Post a Comment